Professional

Trang web được thiết kế với tính năng responsive, tự động biến đổi giao diện thích hợp với thiết bị người dùng.

"What" Display

"Where" Display

Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm cần mua qua tương tác "WHERE" - Click chọn vào không gian, vật dụng muốn rửa tay

Project
Unilever Professional - Web Design
Website
www.
Client
Unilever Professional - Singapore
Expertise
Project Planning, Web Design & Development
Year
2017